สินค้าโล๊ะสต็อก

สินค้าโล๊ะสต็อก 

deadM


2 สเตป ไนล่อนดำ มียางกันกระแทก
OD. (4*8) x (20*16) x 35*77 MM.
อุปกรณ์ที่ใช้ส่องลำกล้องปืน
แปรงตีเกลียว (ด้ามเหลือง)
แปรงตีเกลียว (ด้ามเหลือง) OD. 8.9 x 80 x AL 240 MM.
แปรงตีเกลียว (มีห่วง)
แปรงตีเกลียว (มีห่วง) OD. 15 x 68 x 230 MM.
แปรงตีเกลียว ขนม้า
แปรงตีเกลียว ขนม้า OD. 15 mm. x 95 mm. x AL. 255 mm.
แปรงตีเกลียว ทองเหลือง ขนเบอร์ (0.10)
แปรงตีเกลียว ทองเหลือง ขนเบอร์ (0.10) OD. 12 mm. x 125 mm. x AL. 230 mm.
แปรงตีเกลียว มีห่วง ขนทองเหลือง (0.13)
แปรงตีเกลียว มีห่วง ขนทองเหลือง (0.13) OD. 29 x 102 x AL 18
แปรงตีเกลียว มีห่วง ขนทองแดง (0.10)
แปรงตีเกลียว มีห่วง ขนทองแดง (0.10) OD. 7 x 50 x AL 145 MM.
แปรงตีเกลียว มีห่วง ขนทองแดง (0.12)
แปรงตีเกลียว มีห่วง ขนทองแดง (0.12) OD. 10x 65 x AL 8.5
แปรงตีเกลียว มีห่วง ขนสแตนเลส (0.10)
แปรงตีเกลียว มีห่วง ขนสแตนเลส (0.10) OD. 13 x 3.5 นิ้ว x AL 10.5 นิ้ว
แปรงตีเกลียว มีห่วง ขนสแตนเลส (0.14)
แปรงตีเกลียว มีห่วง ขนสแตนเลส (0.14) OD. 10x 60 x AL 9
แปรงตีเกลียว มีห่วง ขนสแตนเลส (0.8)
แปรงตีเกลียว มีห่วง ขนสแตนเลส (0.8) OD. 1/2
Visitors: 34,308